Klubmodul henter siden
Generalforsamling 2020
Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning af foreningens formand.
 3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent/træningsgebyr for 2021.
 6. Valg af formand i ulige år. (Mette Thillemann er ikke på valg og punktet udgår.)
 7. Valg af kasserer i lige år (Dorthe Ellegaard er på valg og modtager genvalg, dog som regnskabsfører og dermed ikke en del af bestyrelsen.)
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer - 1 i ulige år og 2 i lige år. (Majbritt Sørensen og Heidi Fly er stoppet. Derfor skal der vælges to nye medlemmer for 2 år. Helle Kristoffersen er ikke på valg.)
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 10. Valg af to revisorer.
 11. Valg af 1 revisorsuppleant.
 12. Eventuelt
 13. Foreningens 50-års jubilæum
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes senest 14 dage før til formand@dch-vesthimmerland.dk.

Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle medlemmer af lokalforeningen, der ikke er i kontingentrestance.

Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.
Tilmeldte
28 /100
Tilmeldingsfrist
17.01.2020
Tidspunkt
21.01.2020 kl. 19.00 - 21.01.2020 kl. 21.00
Sted
DcH Vesthimmerland
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'

Nyheder

Sponsorer